Adverteren met Twitter Ads: zo werkt het! (2024)

Twitter Ads biedt de mogelijkheid om je boodschap zeer gericht onder de aandacht te brengen bij je doelgroep. Als adverteerder kun je een doelgroep targeten door bijvoorbeeld gebruikersnamen, interesses, steekwoorden of locaties op te geven. De laatste maanden is Twitter de mogelijkheid om te adverteren behoorlijk aan het pushen. Maar hoe werkt adverteren op Twitter eigenlijk? En hoe stel je Twitter Ads in? In deze handleiding geven we praktische tips voor het instellen van een advertentiecampagne op Twitter.

Twee Twitter Ads advertentietypen

Een advertentiecampagne op Twitter bestaat uit twee verschillende vormen:

 • Promoted accounts. Deze vorm heeft als doel om meer followers te genereren.
 • Promoted tweets.Dit kunnen gepromote organische tweets zijn, bestaande tweets die beter onder de aandacht worden gebracht, maar ook promoted-only tweets. Deze laatste vorm bestaat uit tweets die niet eerder zijn gepubliceerd. Promoted-only tweets kunnen verrijkt worden met een Card: een extra functionaliteit zoals een call to action (CTA) button.

Adverteren met Twitter Ads: zo werkt het! (1)

Gepromote tweets en gepromote accounts. Bron: business.twitter.com

Vijfcampagnedoelstellingen van Twitter Ads

Twitter biedt vijf vooraf geformuleerdedoelstellingen. Ook is het mogelijk om zelf een aangepaste campagne te maken. We lichten de vijf vooraf geformuleerde doelstellingen kort toe. Ook geven we aan waar de advertenties zichtbaar zullen zijn en wat er gebeurt als een gebruiker op de advertentie klikt.

1. Volgers genereren

 • Doel: je community op Twitter vergroten
 • Type: promoted accounts
 • Zichtbaarheid: onder tweets in timeline en als account onder ‘Who To Follow’
 • Actie: de gebruiker wordt doorgestuurd naar je Twitteraccount (volg je niet automatisch na klik?)
 • Extra functionaliteit: er verschijnt een ‘Follow’-button

2. Websiteclicks en -conversies genereren

 • Doel: meer traffic naar je website genereren
 • Type: promoted-only tweets
 • Zichtbaarheid: tweets in timeline en in zoekresultaten
 • Actie: de gebruiker wordt naar je website doorgestuurd
 • Extra functionaliteit: er verschijnt een CTA-button naar je website

3. Tweetinteracties genereren

 • Doel: meer gebruikers bereiken en conversatie stimuleren
 • Type: promoted tweets (organisch of promoted-only)
 • Zichtbaarheid: tweets in timeline en in zoekresultaten
 • Actie: geen, functioneert als normale tweet

4. App-installaties of -interacties

 • Doel: meer downloads van je mobiele app
 • Type: promoted-only tweets
 • Zichtbaarheid: tweets in timeline
 • Actie: de gebruiker wordt naar de downloadpagina van je app gestuurd
 • Extra functionaliteit: er verschijnt een CTA-button met de downloadlink

Adverteren met Twitter Ads: zo werkt het! (2)

Een Card voor app installaties. Bron: business.twitter.com

5. Leads op Twitter genereren

 • Doel: emailadressen verzamelen van potentieel geïnteresseerden
 • Type: promoted-only tweets
 • Zichtbaarheid: tweets in timeline en in zoekresultaten
 • Actie: de gebruiker stuurt zijn emailadres naar je door
 • Extra functionaliteit: er verschijnt een CTA-button met de aanmeldlink

Adverteren met Twitter Ads: zo werkt het! (3)

Een Twitter Lead Generation card. Bron: business.twitter.com

Tien doelgroepvariabelen van Twitter Ads

Twitter Ads biedt een uitgebreide mogelijkheid tot targeting. Het kiezen van een doelgroep is zeer belangrijk, je wilt natuurlijk wel dat je boodschap bij de juiste personen aankomt. Hieronder geven we een uitgebreide beschrijving van de verschillende mogelijkheden tot targeting.

1. Locatie

Met locatietargeting kun je landen, regio’s of postcodes instellen die je wilt bereiken.. Een fietsenmaker in Utrecht kan zijn campagne met deze methode specifiek richten op gebruikers in Utrecht. Een gebruiker in Limburg heeft immers niets aan een fietsenmaker die in Utrecht gevestigd is.

2. Geslacht

Dankzij de mogelijkheid om te targeten op geslacht zorg je ervoor dat je campagne alleen zichtbaar is voor mannen of juist voor vrouwen. Ben je van plan om een campagne te beginnen voor je webshop in vrouwenkleding? Zorg er dan voor dat je advertenties alleen zichtbaar zijn voor vrouwen.

3. Taal

Targeting in taal helpt je om gebruikers te bereiken die een bepaalde taal spreken. Bij een Nederlandstalige campagne komt deze functie natuurlijk goed van pas.

4. Apparaten, platforms en providers

Dankzij deze mogelijkheid kun je je campagne instellen op gebruikers van een bepaald type telefoon, besturingssysteem of telefoonprovider. Als iPad gamedeveloper kun je je campagne bijvoorbeeld specifiek richten op gebruikers van een iPad Air die verbonden zijn met een wifinetwerk.

5. Trefwoorden

Het richten op trefwoorden (keywords) zorgt ervoor dat je gepromote tweets in de zoekresultaten voorkomen. Ook kun je met het invoeren van trefwoorden gebruikers bereiken die recent over het onderwerp hebben getweet of op een andere manier voor interactie hebben gezorgd met het onderwerp.

Een autodealer kan bijvoorbeeld het trefwoord ‘proefrit’ invoeren. Zo bereikt hij iedereen die op ‘proefrit’ zoekt, iets over een proefrit tweet en iedereen die heeft gereageerd op een tweet met het woord ‘proefrit’.

6. Volgers toevoegen

Met het toevoegen van handles (gebruikersnamen zoals @SageonNL) kun je gebruikers bereiken met dezelfde interesses als de volgers van deze handles. Je kunt bijvoorbeeld een horlogemerk als handle toevoegen en zo iedereen bereiken die geïnteresseerd is in horloges. Het bereik van deze optie gaat dus verder dan alleen de volgers van desbetreffend horlogemerk.

7. Interesses

Interesses van gebruikers worden door Twitter zelf bepaald. Een interesseprofiel wordt samengesteld uit de bio, de tweets en het volgprofiel van een gebruiker. Een gebruiker kan in meerdere onderwerpen geïnteresseerd zijn.

8. Aangepaste doelgroepen

Met aangepaste doelgroepen kun je door middel van doelgroepbeheer een eigen doelgroep samenstellen. Dit kan op basis van gebruikersnamen, emailadressen, telefoonnummers of advertentie-id’s. Deze functie is alleen interessant bij zeer specifieke en vastomlijnde doelgroepen.

9. Tv-targeting

Dankzij tv-targeting kun je je advertentiecampagne richten op gebruikers die in bepaalde zenders, tv-programma’s of genres geïnteresseerd zijn. Een sportwinkel kan zijn campagne richten op liefhebbers van sportpraatprogramma’s en een nieuwssite kan zich richten op fervente journaalkijkers.

10. Doelgroepen of gedragstypen uitsluiten

Alle bovenstaande opties zijn erop gericht om een doelgroep samen te stellen en uit te breiden. Het is echter ook mogelijk om bepaalde doelgroepen uit te sluiten.

Budget en looptijd van Twitter Ads

Je kunt op verschillende manieren het budget instellen van je Twitter Ads campagne. Je betaalt per klik op je advertentie en dus niet per view. Sinds kort betaal je alleen voor kliks van unieke gebruikers, het kost dus niets extra als één gebruiker meerdere keren op je advertentie klikt.

1. Een dagelijks maximum instellen

Met deze optie kun je een maximum bedrag per dag instellen. Wanneer je een laag bedrag inzet, wordt je advertentie minder vaak getoond aan je doelgroep. Het budget wordt dagelijks om middernacht gereset. Het instellen van een dagelijks maximum is verplicht.

2. Een bod instellen

Het is aan te raden om automatisch een bod in te laten stellen. Het handmatig instellen van een bod zorgt ervoor dat je niet meer betaalt dan dat een klik in jouw ogen waard is, maar het kan er ook voor zorgen dat je advertentie minder vaak getoond wordt. De campagne met het hoogste bod wordt als eerste getoond.

 • Heb je het hoogste maximum bod? Dan wordt je advertentie het vaakst getoond. Bovendien betaal je waarschijnlijk minder dan je maximum ingestelde bod: je betaalt namelijk net iets meer dan het één-na-hoogste bod.
 • Houd bij hoe snel je budget op gaat. Gaat je dagbudget er snel doorheen? Speel dan met het bedrag per click. Als je het bedrag verlaagt en je ziet dat je nog steeds makkelijk het budget besteedt dan kun je deze gerust nogmaals verlagen.

3. Pacingopties

Met pacingopties kun je instellen in welk tempo je budget besteed wordt. Standaard staat de pacing zo ingesteld dat je advertenties gelijkmatig over de dag verdeeld worden. Je kunt er ook voor kiezen om de advertenties vanaf middernacht zoveel mogelijk te laten zien.

4. Een totaalbudget instellen

Het instellen van een totaalbduget is niet verplicht. Het zorgt ervoor dat er geen advertenties meer worden getoond als je maximum budget bereikt is. Zodoende geef je nooit meer uit dan je in gedachten had. Het is ook mogelijk om dit veld leeg te laten en zelf een einddatum in te geven.

De resultaten van Twitter Ads analyseren

Heb je succesvol een Twitter Ads campagne gelanceerd? Gefeliciteerd! Dan is het nu tijd om de resultaten te gaan meten. Twitter biedt de mogelijkheid om binnen je business account statistieken van jouw campagnes te bekijken.

 • Je kunt bijvoorbeeld de CTR (Click Through Ratio) meten en daaruit afleidenwelke tweet, welke handle of welke afbeelding de hoogste CTR veroorzaakt. Daar kun je in toekomstige campagnes weer rekening mee houden.
 • Naast de CTR is het mogelijk om de conversie van Twitter Ads te meten. Plaats hiervoor een stukje code op de doelpagina van je campagne, bijvoorbeeld op de ‘bedankt voor uw aankoop’-pagina van een webshop. De code geeft een seintje aan Twitter Ads dat er een conversie heeft plaatsgevonden.
 • Onlangskondigde Twitter aan dat het mogelijk is om naast het aantal conversies ook het totaalbedrag van de conversies te meten. Met deze functie kun je eenvoudig de ROI van Twitter Ads evalueren.

Heb je hulp nodig bij het instellen van Twitter Ads of het analyseren van de resultaten? Neem contact op met Sageon, wij zijn eenonline marketing bureauen helpen je om je Twitter Ads campagne naar een hoger niveau te brengen!

Adverteren met Twitter Ads: zo werkt het! (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated:

Views: 5834

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.